پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

ماهی شده بود باورش؛

تور اگه بندازن سرش؛

میشه عروس ماهی‌ها؛

شاه ماهی میشه همسرش؛

 ماهیه باورش نبود؛

تور اگه بندازن سرش؛

نگاه گرم ماهی‌گیر؛

میشه نگاه آخرش