پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

هزارمین بار پرسید:

                     تاحالا شده من دلت رو بشکنم؟

 منم برای هزارمین بار به دروغ گفتم:

                     نه. هیچ وقت... تا مبادا دلش بشکنه