پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

 

منتظر باش اما معطل نشو

 تحمل کن اما توقف نکن

 قاطع باش اما لجباز نباش

 صریح باش اما گستاخ نباش

بگو آره اما نگو حتما

 بگو نه ولی نگو ابدا

 این یعنی :  همه چی باش و هیچی نباش