پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

دل آدما به اندازه حرفاشون بزرگ نیست ولی حرفی که از ته دل باشه می تونه آدم بزرگی بسازه