پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

خاکستر ثانیه ها.....

حسرت نشین انتظار............

شکستم اون بغضی رو که...............

دادی به گریه یادگار...........

سایه زدم یاد تورو...................

 رو پلکای خسته ی برگ..............

جاده رو آتیش زدم از.........................

 شعله بارون و تگرگ.....