پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

مرگ من روزی فرا خواهد رسید:

 در بهاری روشن از امواج نور

 در زمستانی غبار آلود و دور

یا خزانی خالی از فریاد و شور

 

 

 

زندگی دفتری از خاطره هاست

 خاطراتی شیرین

 خاطراتی مغشوش

خاطراتی که ز تلخی رگ جان می گسلد :

ما ز اقلیمی پاک که بهشتش نامند بچنین رهگذری آمده ایم

                                                         گذری دنیا نام که نامش پیداست مایه ی پستی هاست