پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

 

سهم من از شب شاید همان ستارهای باشد که همیشه پنهان است

                                                   و یا به قول قاصدکها ستاره من همان است که پیدا نیست