پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

درد من حصار برکه نیست...

درد من،زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است