پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

حقیقت پایکوبی می کنند مردگان بر گور من

روح من پر می کشد از تن رنجور من

این همه بار عدم خالی از من می شود

این دل سودا زده فارغ از تن می شود

شاید از خاکم گلی فکر رُستن می شود

 خاک می بلعد مرا روزِ مردن می شود