پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

خیلی سخته که بغض داشته باشی ،

                                 اما نخوای کسی بفهمه ...

خیلی سخته که عزیزترین کست ازت بخواد فراموشش کنی ...

خیلی سخته که سالگرد آشنایی با عشقت رو بدون حضور خودش جشن بگیری ...

خیلی سخته که روز تولدت ، همه بهت تبریک بگن ،

                                  جز اونی که فکر می کنی به خاطرش زنده ای ...

خیلی سخته که غرورت رو به خاطر یه نفر بشکنی ،

                                                         بعد بفهمی دوست نداره....