پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

از شمع سه چیز آموختم:

 ایستاده بمیرم

 بی صدا بمیرم

 به پای دوست بمیرم

.

.

.

ولی وقتی زخم خنجر دوست بهترین لباس من بود   به پای کی بمیرم ؟