جمعه 9 تیر‌ماه سال 1385

 

هر که عاشق شد منت از صد یار میباید کشید

 
بهر یک گل منت از صد خار میباید کشید


من به مرگم راضیم اما نمی آید اجل


بخت بد بین از اجل هم ناز میباید کشید