جمعه 2 تیر‌ماه سال 1385

 

شیشه نزدیکتر از سنگ ندارد خویشی

هر شکستی که به هر کس می رسد از خویش است