جمعه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1385

 

آدما مثل یک کتابند که تا وقتی تموم

 نشند برای دیگران جالبند پس

 سعی کن خودت رو جلوی دیگران

 تند تند ورق نزنی تا زود تموم

 بشی برای اینکه وقتی تموم بشی

 مطمئن باش می رن سراغ یک

 کتاب دیگه