جمعه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1385

 

 

یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم

                                              گرچه در خویش شکستیم صدایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

                                               طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم