شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1385

 

زیبا ترین گل با اولین باد پاییزی پرپر شد .

با وفا ترین دوست به مرور زمان بی وفا شد .

این پرپر شدن از گل نیست از طبیعت است و

این بی وفایی از دوست نیست از روزگار است.